IFUD1107 Drift av lokalnettverk
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Faget skal gi generell oversikt over fagområdet "Drift av lokalnettverk". Hensikten er å gi systemansvarlige bakgrunnskunnskaper til å bedre kunne forstå deres arbeidsoppgaver. Videre skal det gis en enkel innføring i de mest brukte nettverksoperativsystemene på området, Novell NetWare og Windows Server 2003. Selv om dette i hovedsak er et teoretisk fag forsøkes det å legge det opp så praktisk som mulig. Dette gjøres i forbindelse med øvingsoppgavene. Det vil bli anledning til å prøve ut mange av de teoretiske emnene på Novell eller Windows plattform for de som har anledning til det.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke i læringsplattformen it´s learning. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 12 leksjoner med lærestoff. Til hver leksjon er det tilknyttet en øving, hvorav 8 må være godkjente. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling.

Om faglærer
Førstelektor Arne B. Mikalsen jobber til daglig i Aker Solutions. Har skrevet lærebok om Drift av lokalnettverk

Kontaktinformasjon: arne.b.mikalsen@hist.no

Lærebøker/Pensum

Mikalsen og Borgesen: Drift av lokalnettverk, siste utgave, TAPIR Akademisk Forlag

Boka kan bestilles på TISIPs webbutikk (sendes uten porto eller noe ekspedisjonsgebyr).

Pensum:

Programvare/Utstyr

I dette faget trenger du ikke mer enn en vanlig PC med Internettilknytning.
Kjøp faget på http://itfag.no/