Drift av lokalnettverk - DLN

"Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlige bruk. Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale"


Leksjon 1 - Introduksjon

I denne leksjonen skal vi introdusere begrepet lokalnettverk og dette faget. Vi skal se på viktige definisjoner og terminologi som er relevante for fagområdet. Lokalnettverk medfører ofte store konsekvenser for bedrifter som innfører dette, og vi vil se litt på hva innføring av nettverk vil kunne medføre. Vi skal også se på et eksempel på et enkelt lokalnettverk for å få en oversikt over hvilke basis-komponenter et lokalnettverk består av.

Denne leksjonen består av følgende deler:

Nyhet!
Podcast i Drift av lokalnettverk.

Vi gjennomfører en test med podcast fra leksjonene. Du kan laste ned mp3-fila og høre den på en mp3-spiller eller i datamaskinen. Vi tror at det gir et større læringsutbytte å ta til seg stoffet i flere ulike medier.

Jeg er spent på tilbakemeldingen fra dere. Si fra både om det er positive eller negative bemerkninger.

Podcast - leksjon 1

Lenker i leksjonen:


Arne B. Mikalsen