Drift av lokalnettverk - DLN

"Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlige bruk. Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale"


Leksjon 2 - Maskinvarekomponenter og tjenermaskin-spesifikasjon

Et lokalnettverk består av mange forskjellige deler med tjenermaskinen som det naturlige midtpunktet. Alle disse delene spiller en viktig rolle og er avgjørende for nettverkets nytte og effektivitet. I denne leksjonen ser vi spesielt på tjenermaskinen og på hva det er viktig å tenke på i forbindelse med spesifikasjon av denne.

Denne leksjonen består av følgende deler:

Podcast - leksjon 2
Leksjon 2 er innholdsrik og har mange detaljer. Målet med denne podcasten er å skape litt mer oversikt over stoffet. Du vil derfor ikke finne så mange detaljer her.

Podcast - leksjon 2

Lenker i leksjonen:


Arne B. Mikalsen