IFUD1005 Datasikkerhet
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: Går ikke
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Formålet med dette faget er at studenten etter fullført studium skal kunne konfigurere sitt utstyr slik at man i mest mulig grad kan forhindre inntrengere i et nettverk eller på en frittstående PC, oppdage inntrengere og iverksette tiltak ved farlige sikkerhetsangrep. Faget retter seg både mot lokale nettverk og sikkerhet innenfor Internett.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Faget består av 11 leksjoner. Flere av øvingene vil inneholde praktiske oppgaver som løses på PC

Lærebøker/Pensum

Følgende bok vil bli brukt som grunnlag i dette faget - du kan gjennomføre faget uten å kjøpe denne boka, men det kan være en fordel å ha boka, både i forbindelse med studiet og i faglig jobbsammenheng:

Bosworth/Kabay: Computer Security Handbook 5-th edition

Forlag: Wiley

Denne boken kan kjøpes på: Amazon

Pris: 184,80 $

I tillegg vil enkelte sider i følgende bøker bli brukt som støttelitteratur:

Scambray/McClure/Kurtz: Hacking Exposed - sixth edition

Forlag: Osborne

Kan kjøpes fra Amazon

Pris: 31,49$

Ross Anderson: Security Engineering

Forlag: Wiley

(pris i USA 65$)

ISBN: 0-471-38922-6

Om faglærer
Høgskolelektor Stein Meisingseth har jobbet mye med drifting av datanettverk og sikkerhet

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha kjennskap til Windows server - enten 2008 eller 2012

Programvare/Utstyr

Det vil bli brukt produkter fra flere leverandører. Du vil lære å sette opp disse slik at datasikkerheten blir størst mulig. Det kreves ikke spesiell generell programvare, men i oppsett av sikkerhet vil det være en fordel å bruke de produkter som brukes i kurset.
Kjøp faget på http://itfag.no/