Data som mottas fra enhetens "device orientation"

Hendelse

Vipp venstre/høyre

Vipp framover/bakover

Retning