Oppdatert: 23. juni 2016

Kort beskrivelse

MOOC står for Massive open online course og handler om å gjøre utdanning tilgjengelig for store mengder deltakere (tusenvis) helt gratis.

MOOC-en "IKT i læring" er nettbasert, helt gratis og ultrafleksibel. Faget er på 15 studiepoeng, men du kan avslutte etter 5 eller 10 om du vil det. Det er helt oppdatert lærestoff og varierte læringsaktiviteter som er utviklet for å gi innsikt i pedagogiske muligheter med IKT, konkrete ferdigheter og teoretisk forståelse. Vi har lagt vekt på tre ting:

  1. Faget skal være mest mulig fleksibelt
  2. Faget skal være relevant for deltakerne og gi høyt utbytte
  3. Vi har jobbet mye for å få til høyest mulig kvalitet både med tanke på det pedagogiske, innholdsmessige og organisatoriske i faget

MERK at faget er gratis (* se helt nederst), også om du vil få studiepoeng. Du kan lese detaljer om opplegget på denne websiden.

Et av de mest spennende og givende studiene jeg har tatt. Ja til flere lignende MOOC-er. Jeg gleder meg til å se på fagstoffet og lærer noe nytt hele tiden. Kunnskapen kan jeg gå rett i klasserommet med. Det er tydelig at foreleserne har solide fagkunnskaper og de er behjelpelig underveis. Til tross for at ingenting skjer i sanntid, har jeg allikevel fått en eller annen form for relasjon til foreleserene gjennom videoene.

Strukturen på kurset er nydelig satt sammen og det er befriende at jeg kan jobbe i eget tempo ut fra tidspress på jobb. Kurset har en herlig balanse i sammensetningen av fagstoffet, hvor videoforelesninger er vektlagt i stor grad. En befrielse for oss som er visuelle! Ved å ta denne MOOC-en, vil du gi elevene dine nye og morsomme måter å tilegne seg kunnskaper på. Du kommer ikke til å angre!

-- Rikke Breiby, Karlsrud skole i Oslo

Påmelding - bli med da vel!

Klikk lenken nedenfor for å registrere deg i læringsplattformen Canvas og bli med på MOOC-en. Det tar 1 minutt, og du binder deg ikke til noe:

http://bit.ly/mooclagkonto

 

MERK:

Målgruppe

Faget passer for lærere i Norge som ønsker å lære mer om hvordan IKT kan brukes pedagogisk i undervisning og læring (men kan også tas av andre som er interessert i læring, for eksempel lærerskolestudenter, folk som jobber med e-læring/opplæring i arbeidslivet og liknende).

Ildsjeler som allerede brenner for å bruke teknologi i læring/undervisning, kan selvsagt få godt utbytte av MOOC-en eller dokumentere kunnskap. Vår ambisjon er å nå ut enda bredere, det vil si at MOOC-en er spesielt utviklet for alle de andre. Med andre ord trenger en ikke være ekspert på bruk av IKT-verktøy for å delta på denne MOOC-en, tvert i mot. Vi har vært bevisste på å forklare konsepter og verktøy på en forståelig måte, og tilbyr både hjelp i forum, e-post og ikke minst instruksjonsvideoer.

Ultra-fleksibelt og samtidig strukturert

Vi mener dette er Norges mest fleksible MOOC, fordi:

I det hele tatt så har dette kurset fra modul 1 til 15, vært en eventyrlig reise for meg. Jeg har lært veldig mye. Jeg har lært å bruke pc-verktøyet mer effektivt, det har vært kjempe positivt.

Jeg tror dette er det mest nyttige kurset jeg noen sinne har tatt. Jeg kan bruke det i alle de fagene jeg har, så jeg gleder meg til å ta fatt på den virkelige læringen. Tusen takk for at jeg fikk være med

-- Mette Bendiksen, Husnes ungdomsskule i Hordaland, fulllførte MOOC-en i mars 2015

Faglig innhold

Lærestoffet er satt sammen og strukturert i moduler som vist i temaoversikten nedenfor. Vi har prøvd å gjøre det både konkret og generelt på en gang slik at det blir relevant for lærere i både skoleverket, vgs og UH-sektoren. Også andre som er interessert i læring kan ta faget, men må da sette ting inn i sin egen situasjon. Det vil være en rekke eksempler, bilder, tekst, videosnutter og liknende for å få frem både oversikt i bredden og forståelse for feltet i dybden. Siden faget er 15 studiepoeng har vi delt inn i 15 moduler:

 

Det kan se ut som at dette er et kurs av hummer og kanari med 15 veldig forskjellige temaer (vertikalt). Det er det ikke. Legg merke til at er flere røde tråder horisontalt (som forklart i videoen ovenfor): vurdering, video, teori, Web 2.0, digitalt innhold. Du kan se på det som en slags spiral som for hver rotasjon går mer og mer i dybden. Dermed vil du få gradvis økt din forståelse, ferdigheter og erfaringsbase.

Faget skal med andre ord gi innsikt i hvordan IKT kan brukes i undervisning. Faget er tilpasset lærere (skoleverket, vgs, høgskolesektoren) som vil lære mer om pedagogisk bruk av IKT og hvordan teknologi kan brukes i læring.

Om læringsplattformen Canvas og PresentIT

Det er ikke lærebok i faget. Alt av lærestoff og læringsaktiviteter blir tilgjengelig gjennom Canvas som er læringsplattformen vi bruker. Canvas er for øvrig en internasjonal læringsplattform i stor vekst. Som lærer bruker du kanskje Fronter eller itslearning til daglig. I vår MOOC må du forholde deg til Canvas som "studentbruker". Hovedargumentet for å velge Canvas er at Canvas har bedre funksjonalitet for vår MOOC. Vi har i tillegg utviklet et system for presentasjon av lærestoff som heter PresentIT, hvor lærestoffet er delt opp i blokker og med til dels interaktive elementer som video, flervalgsspørsmål, avstemninger og liknende. Hensikten er å gjøre det mer motiverende for deltakerne å jobbe gjennom lærestoffet, og synliggjøre progresjon.

Lærestoffet er i hovedsak utviklet av de to faglærerne Geir Maribu og Svend Andreas Horgen, men vi bygger også på gode innholdsressurser på web. Se også avsnittet om "Kvalitet" nedenfor.Eksempel på lærestoff (om formativ vurdering) i PresentIT (klikk for stor versjon)

Arbeidskrav - blogg, medstudentvurdering og quiz-er

Faget er såkalt "asynkront" som betyr at du studerer uavhengig av tid og sted. Det vil være en klar struktur og sti gjennom lærestoff, læringsaktiviteter og arbeidskrav, og lett å vite hva du har gjort og hva som gjenstår.

For å få godkjent faget og sikre at deltakerne lærer, har vi en del obligatoriske arbeidskrav som må gjøres underveis:

Dette høres kanskje mye ut, men vi har vært veldig bevisste på å tilpasse mengden opp mot hva et studiepoeng skal være.

Frivillige læringsaktiviteter

De som vil kan bidra i faglige diskusjoner i diskusjonsforumet. I Canvas er det mulig å legge opp tråder der de faglig hører hjemme og det benytter vi oss av.

Det vil også være andre frivillige læringsaktiviteter som er "bakt inn i lærestoffet".

Om faglærerne
Førstelektor Svend Andreas Horgen har jobbet med FoU-arbeid innen e-læring siden 2003, blant annet prosjekter om personlig læringsnettverk, videoproduksjon, vurdering og digitale tester. Har blant annet holdt en rekke foredrag og dagskurs om digitale tester, pedagogisk bruk av læringsplattformer (LMS) og bruk av Web 2.0 i undervisningen. Han er studieleder for det nettbaserte tilbudet til Institutt for informatikk og e-læring (ved NTNU) og underviser programmeringsfag, sosiale medier og IKT i læring.

Førstelektor Geir Maribu har ledet flere større forskningsprosjekter om e-læring. Han har prøvd ut mye innovativ bruk av IKT i egen undervisning, både digitale tester, video og Web 2.0. Har også skrevet flere lærebøker i data, blant annet om Linux.

Vurderingsform

Vurderingsformen er bestått/ikke bestått og vi praktiserer såkalt muntlig asynkron eksamen. Det går ut på at du leverer din besvarelse når du selv vil, og "eksamensoppgaven" er faktisk kjent i forkant. I praksis må du lage en kort videosnutt hvor du viser ansikt og dokumenterer hva du har gjort underveis gjennom arbeidskravene, og relaterer fagstoffet du har jobbet med opp mot din egen undervisning.

I stedet for en stor eksamen, har vi delt inn i tre små eksamener etter 5, 10 og 15 studiepoeng. Dette gjør for det første at du kan ta 5 og 5 studiepoeng, men i tillegg virker det motiverende å ta flere små deleksamener heller enn en stor. Etter å ha levert inn din eksamensbesvarelse som video, får du videofeedback med respons direkte på det du har gjort. På denne måten styrkes relasjonen mellom deg og oss som underviser MOOC-en, og du får rask tilbakemelding som du kan ta med deg inn mot neste besvarelse. En bieffekt med dette opplegget er at vi får til dialog og relasjonsbygging selv i et asynkront studiemiljø.

Emnebeskrivelser

"IKT i læring" er på 15 studiepoeng kan tas fleksibelt: 5, 10 eller 15 studiepoeng. For å få til det, har vi formelt sett måtte dele det i tre fag som heter IKT i læring 1, 2 og 3. Fagene kan regnes som en enhet, men på karakterutskrift vil det stå tre innslag/linjer á 5 studiepoeng.

Her er lenker til emnebeskrivelsen for hvert av de tre fagene: 

Kvalitet

Denne MOOC-en har blitt til over mange år. Et nettbasert fag av høy kvalitet må selvsagt ha godt innhold, men det må også ha god leveransekvalitet med tanke på det pedagogiske, teknologiske, administrative og andre forhold. Det er mange aktiviteter og erfaringer som har dannet grunnlag for MOOC-en:

Vi fikk støtte fra Norgesuniversitetet til å gjennomføre et prosjekt om MOOC i 2014 og 2015, der utvikling av faget "IKT i læring" er et viktig element. I tillegg har vi utviklet en generell modell for MOOC i Norge. Vi har intervjuet andre MOOC-utviklere og sammenliknet oppleggene, og prøvd å dra noen generelle slutninger. Denne prosessen har vært lærerik.

Våren 2014 kjørte vi en såkalt PREMOOC med 25 deltakere (fortrinnsvis lærere fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Telemark fylkeskommune) hvor deltakerne testet ut plattformen Canvas og en del andre forhold. I denne pilotfasen har vi lært mye og avdekket noen potensielle problemer i forkant av MOOC-en du kan melde deg på.

Vi har brukt en systematisk tilnærming for å utvikle MOOC-faget "IKT i læring". Våren 2014 brukte vi nemlig metoden CCeD (concurrent e-learning design) som kort forklart går ut på at ulike fageksperter møtes for å designe fagtilbudet sammen. Vi satte sammen en gruppe av både interne krefter og eksterne profilerte og dyktige mennesker, totalt 12 stk i designgruppen.

Vi har også forsket på data generert i MOOC-en og skrevet flere vitenskapelige papers på nivå 1 om både MOOC-design, medstudentvurdering og økonomiske modeller.

Du kan se flere detaljer om MOOC-arbeidet vårt på bloggen til Svend Andreas Horgen.

Omfang

Estimert tidsinnsats på et 15 studiepoengsfag er ca 400 timer, eller ca 25-30 timer per studiepoeng. Dette vil selvsagt variere for hver enkelt deltaker avhengig av forkunnskaper og ambisjonsnivå. Du trenger ikke ha jobbet noe særlig med IKT, men det er en fordel om du kan grunnleggende navigasjon med en datamaskin. Merk at du til en viss grad kan bruke egen undervisningspraksis i øvingsopplegget (bra for dine elever og tidseffektivt for deg).

Anbefalte forkunnskaper

Faget er myntet på lærere som underviser innenfor skole/utdanning i Norge. Du trenger ingen spesielle forkunnskaper innen IKT, men det kan være en fordel med grunnleggende IKT-forståelse, som å være fortrolig med å skrive på datamaskin, klikke deg rundt på Internett og liknende. Du lærer det du trenger av mer avanserte teknikker som for eksempel å lage en digital test, lage video og liknende.

Programvare/Utstyr

Datamaskin med tilgang til Internett er nødvendig for å kunne gjennomføre faget. Mac, Windows og Linux fungerer like godt. Merk at både Canvas og PresentIT er mobil/nettbrettvennlig. I teorien kan du basere deg på nettbrett, men mange vil nok si det er en fordel med en datamaskin for å få til mer effektivt arbeid.

Til slutt

Vi minner om at det er helt uforpliktende å melde seg på: Det tar 1 minutt og du binder deg ikke til å fullføre. Vi gjentar at lenken er http://bit.ly/mooclagkonto.

(*) Notis om gratis

Vi har flere steder på denne websiden skrevet at MOOC-en er gratis (*). Vi mener den er så godt som gratis, men det er et lite unntak: Du må betale en såkalt semesteravgift på 550,- når du melder deg opp til vurdering (men først da). Dette gjelder all høyere utdanning i Norge.