Eksamensoppgaver og sensorveiledning

Internett og sikkerhet (LV252D, IFUD1012)

Merk

·       Innholdet i faget oppdateres etter hvert. Tema i de eldste oppgavene trenger ikke lenger å være like relevante.

·       Løsningene er skrevet som sensorveiledning. De gir for det meste stikkord og veiledning for hva et svar på en oppgave bør inneholde. Dette må ikke leses som et fyldig eksempel på en ”A-besvarelse”

 

EKSAMENSOPPGAVER

LØSNINGSVEILEDNING

Høst 2012 Sensorveiledning H12
Høst 2011 Sensorveiledning H11

Høst 2010

Løsning H10

Vår 2010

Løsning V10

Høst 2009

Løsning H09

Vår 2009

Løsning V09

Høst 2008

Løsning H08