Dette faget undervises ikke mer. Se heller IINI2009 Informasjonssikkerhet og produktforvaltning (15 sp) som er et alternativt fag du kan vurdere ta