- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Faget "Lokale informasjonstjenester" skiller seg en del fra de fleste av fjernundervisningsfagene som tilbys fra Avdeling for informatikk og e-læring. Faget har en mye mindre teknisk profil enn de andre fagene. Vi fokuserer ikke så mye på bits, bytes, programkode eller rettigheter.

I stedet setter vi kommunikasjon og mennesker i sentrum, og forsøker å designe informasjonssystemer som utnytter teknologien på en best mulig måte. Nå vil det merkes at vi er fagpersoner med teknisk bakgrunn, og vi ser derfor informasjonssystemene i lys av det. Vi tror at det må presenteres en viss mengde teknologi for å kunne knytte kunnskapen opp mot realiteter og teknologiens muligheter og begrensninger på en best mulig måte. Ifølge fagets målsetning skal studentene lære om de ulike typer informasjon som eksisterer i en organisasjon og hvordan denne kan håndteres internt ved bruk av intranett. Intranett er sentralt i faget, og det bygges opp rundt dette. Intranett-teknologien har kommet med rekordfart de siste årene, og det representerer en effektiv måte for informasjonshåndtering i virksomheter. De fleste av fagets leksjoner er bygget opp rundt intranett.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Faget er overordnet delt inn i tre hovedemner:

 1. Bedriftsintern informasjon i form av intranett:
  • Utviklingen av et intranett
  • Intranett tjenester (overordnet) - hvilken tjeneste passer til hvilken informasjon?
  • Kommunikasjon og informasjon i virksomhetens informasjonssystem
  • Sikkerhet i informasjonstjenestene
 2. Lærende organisasjoner (teorier innen e-læring)
  • Om livslang læring og overføring av kunnskaper
  • Erfaringsbasert læring og stilltiende erfaring
 3. Intranett og sosiale medier
  • Sosiale medier i lokale informasjonstjenester
  • Sosiale medier og kunnskapsforvaltning

Disse emnene struktureres i 10 leksjoner. En ny leksjon kommer ut hver uke i læringsplattformen itslearning. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 10 leksjoner med lærestoff. Det blir gitt to øvinger.

Evaluering

Karakteren i faget settes på grunnlag av skriflig eksamen.

Lærebøker/Pensum

Pensum består av leksjonene publisert på læringsplattformen.

Anbefalte forkunnskaper

Du trenger ikke noen spesielle forkunnskaper for å ta dette faget.

Programvare/Utstyr

Du trenger ingen spesiell programvare for å ta dette faget.
Kjøp faget på http://itfag.no/