IFUD1129 Linux systemdrift
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Faget tar for seg installasjon og drift av linuxbaserte tjenermaskinger (servere). Vi ser på fil- og utskriftstjenester, dns, dhcp, webserver, epost-tjenere og katalogtjenester. Vi ser på drifts- og administrasjonsteknikker som scripting, virtualisering, diskkvoter og fjernadministrasjon.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke i læringsplattformen it´s learning. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 12 leksjoner med lærestoff. Til hver leksjon er det tilknyttet en øving, hvorav 8 må være godkjente. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling.

Her er noen nyttige ressurser:
- Debiantips
- Diverse linuxtips
- Norsk tastatur i Debian
- Oppgradere til "testing"

Lærebøker/Pensum

Leksjoner og øvingstekst er pensum, samt websider og dokumenter som lenkes fra leksjonene.

Anbefalt støttelitteratur:

Om faglærer
Høgskolelektor Helge Hafting har jobbet mye med nettverk, Linux og open source

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende bruk av linux og kommandolinja forutsettes kjent. Altså slike ting som å installere linux på maskinen,og redigere tekstfiler. Se eventuelt nybegynnerfaget "Praktisk Linux".

Programvare/Utstyr

Det er nødvendig å ha en pc med linux. All nødvendig programvare er gratis og kan lastes ned fra nettet. De som har linux på CD/DVD, vil sannsynligvis finne programmene der også. Kurset er basert på distribusjonen "Debian testing". Debian er valgt fordi det er en grei distribusjon å jobbe med, og den er populær i driftsmiljøer på grunn av det meget gode pakkesystemet. Testing-varianten er valgt for å få tilgang til nyere programvare enn det "Debian stable" bruker.

Andre linuxdistribusjoner kan brukes, da alle store linuxdistribusjoner tilbyr alle de viktige programmene. Men regn i så fall med en del småforskjeller, som at filer ligger i litt andre mapper. Ubuntu og Mint bruker samme pakkesystem som Debian, andre distribusjoner bruker andre pakkesystemer og har dermed større forskjeller. Regn med en del ekstraarbeid med slike distribusjoner, da oppskriftene i noen av leksjonene ikke vil passe like godt.

Det er en stor fordel å ha tilgang på en maskin til, som kan være klient for serveren. For noen oppgaver er det lagt opp til at klienten er en windows-maskin, da dette er vanlig i næringslivet. Det er spesielt i leksjonen om domenekontroller at man har nytte av en windowsmaskin som klient. Det kan ikke være en home-versjon av windows, da disse versjonene ikke støtter innmelding i et domene. Jeg regner med at Macintosh også kan brukes som klient, men har ikke selv erfaring med dette.

Det er også noen oppgaver med linux-klienter. De som ikke har tilgang på mange klientmaskiner kan bruke virtualisering, eller kjøre igang en linuxklient ved å starte windowsmaskinen sin fra en linux-livecd.
Kjøp faget på http://itfag.no/