IFUD1016 Nettverkssikkerhet
- Oppstart høst: Går ikke
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Faget tar for seg sikkerhet i nettverk, med fokus på infrastrukturen. Vi ser på planlegging og organisering. Vi tar for oss konkrete tiltak som brannmurer, VPN og IDS/IPS. Vi ser på sikkerheten rundt trådløse nett, rutere og epost. Vi tar for oss en del kjente angrepsformer og mottiltak mot dem.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke i læringsplattformen Blackboard. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 12 leksjoner med lærestoff. Til hver leksjon er det tilknyttet en øving, hvorav 8 må være godkjente. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling.

Lærebøker/Pensum

Det vil ikke bli brukt lærebok i dette faget. Leksjonene i faget utgjør det primære pensumstoffet.

Om faglærer
Høgskolelektor Helge Hafting har jobbet mye med nettverk, Linux og open source

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper om IKT og nettverk. En bør ha noe kjennskap til protokoller som TCP/IP, f.eks. fra faget Datakommunikasjon.

Programvare/Utstyr

Nødvendig programvare for dette kurset er gratis og kan lastes ned fra nettet. Når det gjelder utstyr, er kurset lagt opp til at en bruker en pc med enten Linux eller Windows. Sannsynligvis kan Macintosh brukes også, noen programmer fins i mac-versjon, og ellers er det som regel mulig å kjøre fri programvare utviklet for linux på en mac også.

Studenter med tilgang på nettverk med flere maskiner i, får mer ut av noen av oppgavene. Dette er imidlertid ikke noe krav for å følge kurset.
Kjøp faget på http://itfag.no/