IFUD1017 Nettverksteknologi
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Dette faget legger stor vekt på å teste og finne ut av hvordan nettverket fungerer. For å teste ut dette får studenten tilgang til virtuelle maskiner hvor det konfigureres ulike nettverkskomponenter.



Kjøp faget på http://itfag.no/

Tema oversikt

Leksjonene kommer ut hver uke i læringsplattformen it´s learning. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 12 leksjoner med lærestoff. Til hver leksjon er det tilknyttet en øving, hvorav 8 må være godkjente. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling.

 Til de fleste av leksjonene er det derfor knyttet en praktisk øving hvor man skal kople opp og teste/analysere ulike sider ved datakommunikasjon. Denne praktiske delen må der gjennomføres for å kunne svare på alle spørsmål i øvingsoppgaven.

Lærebøker/Pensum

I dette kurset bruker vi læreboka "Innføring i datakommunikasjon" som støttelitteratur.
Mer informasjon om boka finnes på datakom.no. Pensumoversikt finner du i it´s learning.

Om faglærer
Førstelektor Olav Skundberg har skrevet boka Datakommunikasjon

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales å ha tatt kurs i grunnleggende datakommunikasjon.

Programvare/Utstyr

Studenten må minimum ha tilgang til en PC med administrasjonsrettigheter for å installere program, samt tilkopling til Internett. Det er  ingen spesielle krav til båndbredde.




Kjøp faget på http://itfag.no/