LO465D Novell Netware for systemansvarlige Vår 2007

Meldinger
29.01 Faget startet opp tirsdag 30. januar 2007. Påmelding til faget skjer ved å gå til itfag.hist.no. Nye studenter må registrere seg først (klikk "Ny bruker").
Tidligere meldinger

Dato Lærestoff
30.01 Leksjon 01: Installasjonsmal Netware 6  (4,5 MB) + introduksjon, installasjon, oppkobling og klienter
06.02 Leksjon 02: NDS - NetWare Directory Services + installasjon av support pack
13.02 Leksjon 03: Brukermiljø - husk seminaret i oktober. Send påmelding til stein@aitel.hist.no
20.02 Leksjon 04: Sikkerhet del 1, Login- og NDS-sikkerhet
27.02 Leksjon 05: Sikkerhet del 2, Filsikkerhet og SFT
06.03 Leksjon 06: Organisering av mange brukere i store nettverk
13.03 Leksjon 07: Tjenermaskin - administrasjon og oppgradering
12.03 Frivillig seminar i tre dager i Trondheim 12. - 14. mars 2007
20.03 Leksjon 08: Utskriftsmiljøet - NDPS
27.03 Leksjon 09: Prosjektoppgave - oppgaveforslag finnes du på It's Learning. Det settes en relativt lang frist på oppgaven - prosjektoppgaven skal leveres innen fredag 24. november 2006 (i relativt god tid etter at leksjon 12 om ZfD er lagt ut).
10.04 Leksjon 10: Zenworks 6.5 - del 1
17.04 Leksjon 11: Zenworks 6.5 - del 2
24.04 Leksjon 12: Zenworks 6.5 - del 3
  Eksamen
   
   
Faginfo:
Opplegg for faget
Fagbeskrivelse
Lærebøker/Pensum
Programvare/Utstyr
Faglig hjelp:
Faglærer
Veiledere
Diskusjonsforum
Øvelser:
Godkjente øvinger
Løsningsforslag
Eksamensoppgaver
Prosjektoppgave
Bootdiskett for nett
Tips/lenker
TISIP