IFUD1121 Praktisk Linux
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Faget er praktisk rettet. Det betyr mye arbeid med installering, konfigurering, prøving og feiling etc. Det blir en del prøving og feiling i løpet av dette kurset. Du må regne med å installere Linux flere ganger, og hver gang lærer du noe nytt. I tillegg til alt det praktiske arbeidet skal vi også lære litt om hva Linux er for noe, litt om hvordan det fungerer og hva som er forskjellen til andre systemer.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke i læringsplattformen it´s learning. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under:

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 10 leksjoner med lærestoff. Til hver leksjon er det tilknyttet en øving, hvorav 6 må være godkjente. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling.

Lærebøker/Pensum

Geir Maribu: Praktisk Linux, Gyldendal Akademisk forlag, 2009, 3.utgave.

Boka kan du bestille via nettstedet til TISIP. Boka sendes fraktfritt.

Pensum

Følgende er pensum:

Her er noen nyttige ressurser
- Linux på nettet
- Lokal FAQ
- Lokale ressurser

Om faglærer
Førstelektor Geir Maribu har mye Linux-erfaring og har blant annet skrevet lærebok om Linux

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskap om bruk av PC og Windows. Enkel bruk av filbehandler i Windows inkludert det å kunne kopiere og flytte filer.

Programvare/Utstyr

Du må ha tilgang til egen PC, aller helst en ekstra PC spesielt for dette formålet, for å kunne delta på kurset. Her er det nemlig snakk om å installere nytt operativsystem helt fra grunnen av. Ubuntu Linux brukes som eksempelsystem i faget. Ubuntu finner du på ubuntu.com. I pensumboka finner du utførlig forklaring på hvordan du kan hente ned Ubuntu Linux fra nettet og installere denne på pc-en din. Faget er lagt opp svært praktisk med mye arbeid på pc-en.
Kjøp faget på http://itfag.no/