IFUD1122 Webdesign
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

I dette faget vil du lære om hvordan man lager gode websider. Fokuset vårt vil være på selve utviklingsprosessen, brukervennlighet og design. Vi vil blant annet se nærmere på de forskjellige fasene i en webdesignprosess, dokumentasjon og relevante teknikker for planlegging og testing av nettsider. Vi vil også gi en introduksjon til relevante temaer innen grafisk design samt en introduksjon til bildebehandling for nett. Gjennom hele faget vil vi fokusere på universell utforming og brukskvalitet (web usability).Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver sin uke i læringsplattformen it´s learning. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under (med forbehold om mindre endringer):

De resterende ukene settes av til arbeid med de to prosjektene.

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 8 leksjoner med lærestoff. Til 3 av leksjonene er det knyttet en øving, hvorav 2 må være godkjente. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling. Vurderingen i faget består av to prosjekter. Det ene prosjektet er et praktisk utviklingsprosjekt som teller 60% av sluttkarakteren i faget, og kan gjennomføres enten individuelt eller i gruppe. Det andre prosjektet gjøres individuelt og teller 40% av sluttkarakteren. Dette prosjektet er mer teoretisk. Begge prosjektene må være bestått for å få sluttkarakter i faget.

Lærebøker/Pensum

Det vil ikke bli brukt lærebok i dette faget. Leksjonene og øvingene i faget utgjør det primære pensumstoffet.

Om faglærer
Førsteamanuensis Torstein E. Hjelle kan mye om kunnskapsforvaltning, informasjonssystemer og webdesign

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Faget forutsetter grunnleggende kunnskaper om IKT, HTML og CSS. Det betyr at du bør ha kodet enkle nettsider før. Det vil bli noe opplæring i koding, men det er ikke hovedfokus faget.

Programvare/Utstyr

Verktøyene vi bruker er Adobes Creative Suite (Dreamweaver og Photoshop). Disse kan fås kjøpt til studentpriser. Dette er imidlertid ikke et fag med sterkt fokus på opplæring i bruk av verktøy, og du står fritt til å bruke de programmene du ønsker til webutvikling og bildebehandling. All opplæring som gis vil imidlertid være i overnevnte programvare. Det settes ikke spesielle krav til datautstyr, men datamaskinen din må være så kraftig at den kan kjøre de nødvendige programmene. Du trenger selvsagt også en internettlinje.
Kjøp faget på http://itfag.no/