PO516D Web-prosjekt Vår 2006
 
Meldinger
18.01 Kurset starter tirsdag 31. januar med forbehold om nok deltakere. Påmelding til faget gjøres på itfag.hist.no.
18.01 Kun leksjon 1 og 2 er åpent tilgjengelig på Web. De andre leksjonene er forbeholdt kursdeltakerne og legges ut på Its-Learning.
Tidligere meldinger

Dato Lærestoff (Merk deg: Opplegget kan endres noe underveis)
31.01 Valg av prosjektoppgave, "Bli kjent"
07.02 Forstudie (innlevering : 17.02)
   
14.02 Kravspesifikasjon (innlevering : 03.03)
   
  Skisse til brukergrensesnitt, layout (innlevering : 17.03)
   
  Programmere en funksjon (innlevering: 31.03)
   
   
  Implementasjon / produkt (innlevering : 28.04)
   
26.05 Endelig Innlevering sluttrapport + endelig produkt. Absolutt innleveringsfrist
   
Faginfo:
Opplegg for faget
Fagbeskrivelse
Lærebøker/Pensum
Programvare/Utstyr
Faglig hjelp:
Faglærer
Veiledere
Diskusjonsforum finnes på Its Learning
Øvelser:
Godkjente øvinger og løsninger legges ut på Its Learning

 

 


TISIP