IFUD1112 Webutvikling 2
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Dette faget gir deg trening i å raskt utvikle en komplett webapplikasjon ved å kombinere gjenbruk av komponenter andre har laget, med kode og design du selv produserer. Det betyr at du kan lage avanserte løsninger tilpasset kravene i prosjektene du jobber med, uten å måtte lage all programvaren selv.Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke. En leksjon består typisk av lærestoff på norsk, en øving og eventuelle tilleggsaktiviteter (varierer fra fag til fag). Fullstendig tilgang får du i it´s learning. Nedenfor kan du se dette fagets temaoversikt og eksempler på fagstoff.

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 10 leksjoner med lærestoff. Faget har 10 øvinger hvorav 6 må være godkjente. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling.

Lærebøker/Pensum

Det brukes ikke lærebok i dette faget, alt lærestoff er spesialutviklet for emnet og ligger tilgjengelig på nett. Lærestoffet kan leses på nett eller skrives ut for de som foretrekker dette.

Om faglærer
Høgskolelektor Claus Schive har mastergrad innen feltet mobil applikasjonsutvikling, bistilling NTNU

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Faget forutsetter at du har grunnleggende kunnskap om webutvikling og HTML, samt kan noe programmering. Vi gjennomgår JavaScript og PHP, men litt bakgrunn i et vilkårlig programmeringsspråk er en fordel.

Programvare/Utstyr

Vi anvender kun fri programvare som kan lastes ned gratis på nett.
Kjøp faget på http://itfag.no/