IFUD1041 XML-Teknologi
- Oppstart høst: 29. aug 2017
- Oppstart vår: 30. jan 2018
- Formell fagbeskrivelse
- Kjøp faget på http://itfag.no/
- Få varsling neste gang faget kjøres:

Hva handler dette faget om?

Dette kurset gir deg en innføring i hvordan du kan bruke XML til å lagre og representere data på en semi-strukturert måte på web og i applikasjoner inkl. databaser. Faget poengterer forskjellen mellom data (innhold), struktur (skjema) og presentasjon (layout).Kjøp faget på http://itfag.no/

Temaoversikt

Leksjonene kommer ut hver uke i læringsplattformen it´s learning. Du kan få et inntrykk av noe av innholdet i faget i listen under (noen små endringer kan komme ved kursstart):

Du studerer i læringsplattformen itslearning:
- Hvordan studere på nett (video)
- Gode studietips (video)

Pedagogisk opplegg

Dette faget har 12 leksjoner med lærestoff. Det er totalt 8 obligatoriske øvinger som må være godkjente. Noen øvinger kan gå over flere leksjoner. Øvingene er viktige for å øve inn fagstoffet og stimulere til videre utforsking av temaet som tas opp. Øvingene blir rettet i løpet av noen få dager. Du vil få tilbakemelding på en form som gjør at du som student kan vite hva som var bra og hva som var mindre bra, hvor forbedringspotensialet ligger, men ikke retting av feil. Kommentarene vil altså være veiledende i formen. Faget har også et diskusjonsforum for spørsmål, svar og erfaringsutveksling.

Lærebøker/Pensum

Her kan du se en oversikt over lærebok og pensum

Om faglærer
Høgskolelektor Tore Mallaug har skrevet bok om databaseteori og jobbet mye med databaser

Kontaktinformasjon

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper om HTML-kode forutsettes, f.eks. tilsvarende faget Publisering på internett.
Grunnleggende kunnskaper i (web-)programmering (f.eks. PHP eller VB.NET) er en fordel med ikke noe krav.

Programvare/Utstyr

Det er ingen spesiell programvare som er påkrevd i faget. For å skrive dine XML-dokumenter kan det være greit å bruke en teksteditor som har litt fargekoder. Dette kan f.eks. være TextPad, men det er mange andre gode teksteditorer også. Egne XML-editorer er også mulig å bruke, f.eks. XMLSpy. Du kan ikke bruke tekstbehandlere som f.eks. Word.

Merk deg: Dette faget er ikke noe "verktøysfag", men et fag om XML-kode og teknikker uavhengig av bruk av spesifikke verktøy. Vi lar hver deltaker bruke de verktøyene de synes er hensiktsmessig for å løse øvingene, men faglærerne kan ikke svare på alle verktøyspesifikke spørsmål. Fagets diskusjonsforum inne i Its Learning kan imidlertid brukes til å diskutere verktøy med andre kursdeltakere. Erfaringsmessig kan brukere av Mac ha problemer med å løse enkelte av øvingene i faget (f.eks. DOM). Vi forsøker å lage øvingsoppgaver som kan løses uavhengig av operativsystem (det er jo et poeng med XML-teknologi at det skal være systemuavhengig), men vi vil ikke ta spesielle hensyn til evt. problemer du vil ha ved bruk av Mac.

Videre trenger du en nettleser (browser) for å se dine XML-dokumenter. Dette kan være Internet Explorer, Mozilla Firefox eller Opera e.a. Det er viktig at du bruker så ny browser som mulig slik at den støtter de standarder som brukes i faget.

For SVG vil du trenge en SVG-fremviser (SVG står for Scalable Vector Graphics og genererer bilder). De fleste web-browsere har innebygd støtte for SVG i dag. For å sjekke at det fungerer i din browser kan du prøve å åpne dette bilde i browseren din. Du skal kunne se et rødt rektangel.

Vedr. database og XQuery: det kreves ikke at du laster ned noe databasesystem for å gjøre øvingen i XQuery. Men det er fint om du har en XML-editor som støtter XQuery, som XMLSpy eller en gratis editor.
Kjøp faget på http://itfag.no/