"Bruk og egnethet av fire LMS"

1. Om prosjektet:

Prosjektsøknaden som ble tildelt støtte fra Norgesuniversitetet:
http://norgesuniversitetet.no/prosjekter/P20-2006

Kontakt prosjektleder: Olav Skundberg, tlf 735 59551

 

2. Prosjektets hovedrapport

Prosjektrapport (90 sider, PDF, 1,5 Mb)

Sammendraget fra rapporten

Innholdsfortegnelsen fra rapporten

 

3. Presentasjoner som er gitt med bakgrunn i dette prosjektet

NUV-konferansen 18. april 2007

NFF-konferansen 17. november 2006

 

Interne Lenker

Test-Moodle

Test-Equella

Læringsressurser